НАЧАЛО

Антагонизъм между правителство и президент е загуба за държавата и народа

 

Депутатът от „БСП за България“ Спас Панчев пред „Труд“: Антагонизъм между правителство и президент е загуба за държавата и народа

 

Не са достатъчно средствата за бойна подготовка и модернизация на армията

Спас Панчев е интересен събеседник. Освен политик и изконен земеделец, той има значителен опит в законодателната и изпълнителната власт. Какви са впечатленията му през първите месеци от работата на сегашния парламент? Какво още може да се желае? Спъва ли мнозинството дейността на опозицията в народното събрание? Панчев е шеф на българските филателисти от 15 години. Мечтата му е да бъде пусната и валидирана пощенска марка с образа на хан Кубрат – в името на обединението на нацията.

 

– Г-н Панчев, вие сте депутат с няколко мандата в парламента. Имате голям опит, бихте ли направили оценка на последните няколко парламента в България.

– Така е. Бях представител в 41-ото, 42-рото и сега в 44-тото Народно събрание. Парламентът е мястото, където се гласуват законите изготвени в Министерски съвет или от народните представители. Би трябвало, законодателството да отговаря на времето, в което живеем, на интересите на хората днес. В този ред на мисли е нормално да се търси синхронизация с европейското законодателство, поради членството ни в ЕС. Разбира се, законодателството ни трябва да кореспондира с предизборните обещания на партиите в парламента.

В 41-то НС и сега болшинството е на ГЕРБ. Колкото и да се опитваме, в опозиция почти нищо от това, което искаме и е добро за хората, не минава в парламента. Проектозаконите ни или не се приемат, или не се допускат за разглеждане, което е причина избирателите ни да останат неудволетворени. Освен всичко това, за нас като опозиция е почти невъзможно да се противопоставим на множеството законодателни промени на управляващите, които ясно обслужват частни корпоративни интереси.

В 42-ото НС, реално, не можеше да се работи, поради ежедневния натиск на улицата, липсата на кворум и т.н. Общо взето през този мандат нищо значимо в полза на обществото и народа – не се случи.

 

На следния линк можете да прочетете цялото интервю на г-н Спас Панчев

  • Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за политика, която ще изведе България от сегашната криза и ще осигури нейната модернизация в съответствие с глобалните промени и трансформации в съвременния свят. Създаване в България демократично и социално справедливо общество, в което ще бъдат осигурени правата и по-високо качество на живот за всички български граждани е основна обществена цел на Земеделски съюз „Александър Стамболийски България - в международен план Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за реалистична и динамична външна политика,основана на националните интереси и на принципите и нормите на международното право-ненарушимост на границите, намаляване на равнището на военно противопоставяне, универсализъм на правата и други. Главната цел на външната политика на България е превръщането на еврочленството на страната ни в основен стратегически фактор на външната ни политика. Именно това членство засилва позициите ни в регионален и глобален план. Активното участие на България при формирането на външната политика на ЕС и НАТО е най-добрата форма на защита на нашите национални интереси..

  • Работа и здравеопазване за всички Възможност за всеки гражданин с труда си да печели уважението на другите, своята самостоятелност и просперитет. Гаранции за здравето и почивката на всички хора. Ново качество на живота Ново качество на живота- създаване на условия за пълноценно реализиране на заложбите, интересите и правата на човека в труда, в свободното време и обществената дейност, за по-голяма хармония между икономическото, техническото, културното и екологическото битие на човека.
  • Социалното осигуряване следва да бъде адекватно на пазарната икономическа среда, като разшири своя обхват и върху нови за обществото ни осигурителни рискове - безработицата и платеното медицинско обслужване. Да се обособят три относително автономни осигурителни системи: за пенсионно осигуряване, за защита при безработица и за здравно осигуряване. Те следва да се развиват взаимосвързано по отношение на финансирането и управлението на осигурителните фондове. Пенсионното осигуряване да гарантира условия за достоен живот на възрастните хора при либерализирани условия за пенсиониране, на базата на европейския опит. Да се стимулира трудовото дълголетие, като пенсиите се определят според длъжностите, заплатите и трудовия стаж, за които са осигурявани хората. Осигуряването за безработица трябва да се използва както за обезщетения и помощи при уволнения и трудности при намиране на работа, така и за финансиране на квалификацията и преквалификацията на безработните и за стимулиране на стопански дейности, с които се разкриват нови работни места
  • Образователната политика трябва да бъде съобразена както със съвременните постижения на науката и европейските стандарти, така и с националните традиции- за развитие и защита на българското национално самосъзнание. Земеделците сме за общодостъпно светско образование, при което държавата осигурява безплатно основно и средно образование, и финансира част от висшето образование. Да се прилагат общи държавни образователни стандарти и акредитационни норми, както към държавните, така и към частните учебни заведения. Приоритетно развитие на науката, образованието и културата , за осигуряване на националното бъдеще, тъй като оценяваме изоставането като стратегическа опасност. Без забавяне да се преодолеят сегашното несъзвучно с новото време отношение към тези области и тяхното тежко състояние.
  • Екологичната сигурност - като ново отношение между човека и природата, като глобална и национална политика за опазване на околната среда, адресирани към всяка човешка дейност в условията на новите реалности. . Съвременна екологическа стратегия и политика, които ще опазят жизнеспособна българската природа, ще защитят екологически хората и тяхната среда.