Национален съвет

СПАС ПАНЧЕВ

Председател на ЗС „Александър Стамболийски“


АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ
Председател на НС на ЗС „Александър Стамболийски“ 

 

1. Александър Андреев — Председател на НС
2. Альоша Минин
3. Антон Събев
4. Атанас Симеонов
5. Атанас Търев
6. Богдан Стефанов
7. Васил Ангелов
8. Васил Точков
9. Галя Монева
10. Георги Иванов
11. Георги Колев
12. Георги Бобев
13. Георги Прасков
14. Даниел Николов — Зам. председател на НС
15. Димитър Николов
16. Димитър Урдев
17. Донко Донков
18. Дора Николова
19. Емил Беев
20. Ивайло Чакърски
21. Иван Бърнев
22. Иван Величков
23. Иван Георгиев
24. Иванка Замфирова
25. Илиян Янчев
26. Катя Георгиева
27. Любен Карашки
28. Любомир Любомиров
29. Маргарита Давчева
30. Маргарита Бориславова
31. Мариан Атанасов
32. Мария Таушанова
33. Минко Божков
34. Мирослав Марковски
35. Николай Чалъков
36. Павел Фидьов
37. Пенка Моллова-Смоленова
38. Петьо Петков
39. Пламен Парушев
40. Пламен Леонов
41. Радослав Георгиев
42. Радостин Киров
43. Рачо Иванов
44. Сашка Николова
45. Светлана Митова
46. Светослав Желев
47. Симеон Манов
48. Славчо Дончев
49. Спас Панчев
50. Стоян Орозов
51. Стоян Стоянов
52. Тодор Стоев
53. Тодор Коев
54. Христо Тасев
55. Юлишка Харизанова
56. Юлия Сиракова
57. Януш Донев

 

 

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО