Велико Търново

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
Член на „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”
 


Дата и място на раждане: 10-ти ноември 1970 г. в с. Джулюница, обл. Велико Търново.

 

Образование:
1989г. - Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” в гр. Свищов, специалност “Икономика на търговията” и квалификация икономист –счетоводител;
1994г. - Стопанската Академия „Димитър А. Ценов” в гр. Свищов, специалност „Счетоводство и контрол” и квалификация специалист по счетоводната и финансово – контролна дейност.

 

Професионален опит:
1996г. - строителен предприемач ЕТ „Димко – 6” гр. Троян - Главен счетоводител;
1997 - 2006г. - Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, гр. Велико Търново - Старши финансов ревизор и Старши вътрешен одитор;
2007г.- отдел „Европейско финансиране” на Централно управление на Държавен фонд „Земеделие” в гр. София – Експерт;
2007г. – 2011г. - „Регионален технически инспекторат” на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” в гр. Велико Търново – Експерт;
2003г. – 2011г. - два мандата общински съветник в Общински съвет – Лясковец като представител на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски”.
2011г. - 2014г. - Кмет на с. Джулюница, Община Лясковец, Област Велико Търново;
2014г. – до настоящия момент - Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Велико Търново – Директор.

 

Чужди езици:
Английски и руски език

 

 

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО