Варна

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

Член на Постоянното присъствие на „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”;

Дата и място на раждане: 17-ти февруари 1970 г. в гр. Павликени

 

Образование:

1992г. - 1995г. - СПТУ „Илия Златев“ гр. Павликени - Електротехника;
1996г. - 1997г. - ШЗО „Христо Ботев „ гр. Плевен ;
1998г. - 2003г. - Икономически университет, гр Варна - Счетоводство и контрол;

 

Професионален опит:

2005 Г. – ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ- Варна Телеком Груп АД гр. Варна - Управител

 

Чужди езици:
Английски и руски език.

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО