Постоянно присъствие

ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ

НА ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

 

СПАС ПАНЧЕВПредседател

 

1. Александър Андреев Андреев
2. Даниел Христов Николов
3. Димитър Величков Георгиев
4. Димитър Петров Петров
5. Димитър Стилиянов Минков
6. Ера Димитрова Дефурова
7. Иван Асенов Величков
8. Иван Димитров Георгиев
9. Любомир Алексиев Любомиров
10. Мариан Точев Атанасов
11. Мария Илиева Таушанова
12. Николай Трайков Николов
13. Радослав Георгиев Георгиев
14. Спас Янев Панчев
15. Януш Величков Донев

 

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО