НАЧАЛО

117 години БЗНС е една от най-активните партии в България

Спас Панчев, председател на ЗС „Александър Стамболийски“ в интервю за Агенция „Фокус“ по повод 117 г. от създаването на БЗНС. 

Фокус: Г-н Панчев, навършват се 117 г. от създаването на БЗНС. Какъв бе пътят на партията до тук и каква равносметка може да се направи?
Спас Панчев: В края на 19 век в страната ни много селяни решават да се организират недоволни от политиката на българските правителства след Освобождението по проблемите на селото, земеделието. Буквално в последния ден на 1899 г. в Плевен завършва конгресът, на който се създава Земеделският съюз, като на него за лидер избират Янко Забунов. Една организация, която в началото има професионално-просветителски характер. На конгреса е поставена задача да се обединят хората от селото и да се търсят възможностите и пътищата за подобряване на икономическото състояние на селяните. Само две години по-късно - през 1901 г. БЗНС от професионално-просветителска организация се превръща в партийна структура. Така се създава партията БЗНС. Една партия, която е от най-активните в България в последните 117 г. От 1904 г. в дейността на партията и в ръководството й активно се включва Александър Стамболийски, който е наш идеалог и името му е част от това на партията ни Земеделски съюз „Александър Стамболийски“. БЗНС влияе активно в политическия живот на страната в първите години особено след Първата световна война, когато буржоазните партии виждат колко активни са земеделците и взимат решение да ги включват в правителствата на Александър Малинов и Теодор Теодоров – 1918-1919 г. На изборите през 19919 г. БЗНС успява да вземе болшинство и тогава монархът натоварва Александър Стамболийски да състави коалиционен кабинет, който работи една година. А след май 1920 г. БЗНС вече има пълно болшинство и създава свое правителство. Едно правителство на БЗНС, което за няколко години успява да прокара много радикални реформи в аграрната сфера, образованието, културата, външната политика. Буржоазните партии виждат, че не могат да променят живота в страната по законен път. Създават Деветоюнския преврат, Александър Стамболийски е убит, множество ръководни дейци на БЗНС също. Така завършва първият етап от най-активната работа на БЗНС дотогава. След 1923 г. БЗНС се разцепва. Създават се няколко различни крила – БЗНС „Оранжев“, БЗНС „Врабча 1“, БЗНС „Стамболийски, БЗНС „Обединен“. Така до 1944 г. след Втората световна война БЗНС остава като партия, която участва в управлението на страната заедно с комунистическата партия до 1989 г. И отново след 1990 г. БЗНС се разцепва до момента, в който в страната има близо 30 регистрирани земеделски партии. За радост днес останаха само 4-5, които активно участват в политическия живот на страната, за съжаление отново разделени. 
ЗС „Александър Стамболийски“ в момента е коалиционен партньор на „БСП лява България“. Нашите членове участват активно по места в местната власт и през тези година имаше възможност и наши представители да участват в изпълнителната власт. В края на годината е добре да благодаря на нашите земеделци от страната, на членовете на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ и на нашите симпатизанти за тяхната активна работа през годината в доизграждането на нашите структури в селата и градовете и особено за много активното участие на земеделците в проведените президентски избори и подкрепата на ген. Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на страната. 
Заедно с това, тъй като сме в навечерието на 2017 г., да ги поздравя с настъпващите новогодишни празници, да пожелая успех на нашите земеделци в тяхната дейност и да ги призова да бъдат активни в провеждането на следващите парламентарни избори, от които в голяма степен ще зависи бъдещето на нашата държава, бъдещето на нашите сънародници и аз вярвам ,че заедно с нашите коалиционни партньори от БСП на тези избори ние ще получим достатъчно мандати в Народно събрание, за да имаме възможност да направим правителство, което да промени живота на страната ни. 
Фокус: Какво ще пожелаете на читателите и слушателите на „Фокус“ за предстоящата 2017 г?
Спас Панчев: На всички от сърце искам да пожелая – на слушателите на Радио „Фокус“, на читателите на Агенция „Фокус“, да имаме една мирна година, изпълнена със здраве и с много късмет. Да реализираме промяната, към която нашата партия и нашите коалиционни партньори се стремим. Да имаме едно по-успешно правителство, едно по-сигурно бъдеще за българския народ и един по-добър просперитет за нас, за по-младите, за нашите родители. Да остане 2017 г. , година по-късно, когато отчитаме как е минала тя, като една от най-успешните и щастливи години за нашите сънародници в страната и по света.
Искам да благодаря и на Вашата медия, която ние много уважаваме и следим като една от най-активните медии, от които се информира българското общество, да продължите да работите все така в интерес на хората, да продължите да ги информирате реално и обективно за събитията и да останете най-близко до нас такива, каквито ви чувстваме – и тук в страната, и в покрайнините и в съседните държави, където имате излъчване.
Мариела РУСЕВА - Агенция ФОКУС

  • Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за политика, която ще изведе България от сегашната криза и ще осигури нейната модернизация в съответствие с глобалните промени и трансформации в съвременния свят. Създаване в България демократично и социално справедливо общество, в което ще бъдат осигурени правата и по-високо качество на живот за всички български граждани е основна обществена цел на Земеделски съюз „Александър Стамболийски България - в международен план Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за реалистична и динамична външна политика,основана на националните интереси и на принципите и нормите на международното право-ненарушимост на границите, намаляване на равнището на военно противопоставяне, универсализъм на правата и други. Главната цел на външната политика на България е превръщането на еврочленството на страната ни в основен стратегически фактор на външната ни политика. Именно това членство засилва позициите ни в регионален и глобален план. Активното участие на България при формирането на външната политика на ЕС и НАТО е най-добрата форма на защита на нашите национални интереси..

  • Работа и здравеопазване за всички Възможност за всеки гражданин с труда си да печели уважението на другите, своята самостоятелност и просперитет. Гаранции за здравето и почивката на всички хора. Ново качество на живота Ново качество на живота- създаване на условия за пълноценно реализиране на заложбите, интересите и правата на човека в труда, в свободното време и обществената дейност, за по-голяма хармония между икономическото, техническото, културното и екологическото битие на човека.
  • Социалното осигуряване следва да бъде адекватно на пазарната икономическа среда, като разшири своя обхват и върху нови за обществото ни осигурителни рискове - безработицата и платеното медицинско обслужване. Да се обособят три относително автономни осигурителни системи: за пенсионно осигуряване, за защита при безработица и за здравно осигуряване. Те следва да се развиват взаимосвързано по отношение на финансирането и управлението на осигурителните фондове. Пенсионното осигуряване да гарантира условия за достоен живот на възрастните хора при либерализирани условия за пенсиониране, на базата на европейския опит. Да се стимулира трудовото дълголетие, като пенсиите се определят според длъжностите, заплатите и трудовия стаж, за които са осигурявани хората. Осигуряването за безработица трябва да се използва както за обезщетения и помощи при уволнения и трудности при намиране на работа, така и за финансиране на квалификацията и преквалификацията на безработните и за стимулиране на стопански дейности, с които се разкриват нови работни места
  • Образователната политика трябва да бъде съобразена както със съвременните постижения на науката и европейските стандарти, така и с националните традиции- за развитие и защита на българското национално самосъзнание. Земеделците сме за общодостъпно светско образование, при което държавата осигурява безплатно основно и средно образование, и финансира част от висшето образование. Да се прилагат общи държавни образователни стандарти и акредитационни норми, както към държавните, така и към частните учебни заведения. Приоритетно развитие на науката, образованието и културата , за осигуряване на националното бъдеще, тъй като оценяваме изоставането като стратегическа опасност. Без забавяне да се преодолеят сегашното несъзвучно с новото време отношение към тези области и тяхното тежко състояние.
  • Екологичната сигурност - като ново отношение между човека и природата, като глобална и национална политика за опазване на околната среда, адресирани към всяка човешка дейност в условията на новите реалности. . Съвременна екологическа стратегия и политика, които ще опазят жизнеспособна българската природа, ще защитят екологически хората и тяхната среда.